Prezentare GALTeritoriul Grupului de Acţiune Locală ”Valea Ialomiţei” se află exclusiv în spaţiul rural şi este acoperit de comunele Aninoasa, Doiceşti, Pietrari, Şotânga, Voineşti, Vulcana-Băi şi Vulcana Pandele, din judeţul Dâmboviţa, judeţ situat în partea central-sudică a ţării, în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, şi care se învecinează cu judeţele Braşov, la Nord, Prahova, la Est, Ilfov, la Sud-Est, Giurgiu, la Sud, Teleorman, la Sud-Vest şi Argeş, la Vest.

În judeţul Dâmboviţa, teritoriul GAL ”Valea Ialomiţei” este unul omogen şi compact, comunele din care este format fiind grupate în zona centrală de nord-vest. Teritoriul este poziţionat chiar la Nord de municipiul-reşedinţă de judeţ, Târgovişte, la Vest de oraşul staţiune balneo-climaterică Pucioasa, iar la Nord de oraşul Fieni, fiind încadrat de aceste oraşe care asigură susţinerea economiei rurale prin relaţiile urban – rural, create în timp între locuitori. Această relaţie teritorială este asigurată prin comunele Şotânga şi Aninoasa, având graniţă comună cu Târgovişte, şi prin comuna Vulcana-Băi care are graniţă comună cu oraşele Pucioasa şi Fieni. La scindarea comunelor Şotânga şi Aninoasa se află comuna Doiceşti, care se învecinează, la Nord, cu comuna Vulcana-Pandele, învecinată la rândul ei, tot la Nord, cu comuna Vulcana-Băi, iar la Nord-Vest cu comuna Pietrari. Aceste din urmă localităţi, Vulcana-Băi şi Pietrari, având graniţe comune, la Nord, cu comuna Voineşti.

De altfel, coerenţa teritorială a GAL ”Valea Ialomiţei” elimină, din start, riscul ca acţiunile prevăzute a fi implementate în teritoriu să întâmpine diverse obstacole ca de exemplu formarea unui teritoriu compus din mai multe unităţi administrative fără continuitate teritorială.