Lista proiectelor selectate spre finantareLISTA PROIECTELOR SELECTATE SPRE FINANTARE

 

M 111 – „Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte”

” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte pentru persoanele adulte care activeaza in domeniul agriculturii, silviculturii si industriei agroalimentare de pe teritoriul Grupului de Actiune Locala Valea Ialomitei”

Beneficiar: S.C. Paninstruct S.R.L

 

– „Crestem satul romanesc – activitati de informare si difuzare de cunostinte pentru persoanele adulte care activeaza sau vor activa in domeniul agriculturii, silviculturii si industriei agroalimentare”

Beneficiar: S.C. ING Proiect Management S.R.L

 

 

M 112 –  „Instalarea tinerilor fermieri”

– ” Instalarea d-nei Chita Alina Georgiana in ferma din comuna Voinesti, judetul Dambovita”

– ” Instalarea d-nei Ionita Alina Elena in ferma din comuna Voinesti, judetul Dambovita”

– ” Instalarea d-nului Duta Laurentiu in ferma din comuna Doicesti, judetul Dambovita”

– ” Instalarea d-nei Savu Simona – Luiza in ferma din comuna Vulcana Bai, judetul Dambovita”

– “ Instalarea d-nei Litescu Elena in ferma din comuna Voinesti, judetul Dambovita”

-” Instalarea d-nului  Chisavu Alexandru – Marian in ferma din comuna Voinesti, judetul Dambovita”

-” Instalarea d-nului  Comanescu Daniel Nicolae in ferma din comuna  

Voinesti, judetul Dambovita”

-” Instalarea d-nului  Angheloiu Georgian Sorin in ferma din comuna Voinesti, judetul Dambovita”

– „Instalarea d-nului Butoi Daniel in ferma din comuna Voinesti, judetul Dambovita””

– „Instalarea d-nei Tomescu Anna in ferma din comuna Voinesti, judetul Dambovita”

– „Instalarea d-nului Erculescu Radu Andrei in ferma din comuna Voinesti, judetul Dambovita””

– „Instalarea d-nei Oprea Cristina in ferma din comuna Voinesti, judetul Dambovita”

– „Instalarea d-nului Oprea Mihail in ferma din comuna  Voinesti, judetul Dambovita”

– „Instalarea d-nului Setreanu Octavian Nicolae in ferma din comuna  Vulcana Bai, judetul Dambovita”

– „Instalarea d-nului Momel Marius Catalin in ferma din comuna  Voinesti, judetul Dambovita”
– „Instalarea d-nului Gorgon Stefan Emanuel in ferma din comuna  Vulcana Pandele, judetul Dambovita”
 

 

M 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta”

– ” Ferma de semi-subzistenta a Ilie Tudor din localitatea Vulcana Bai, judetul Dambovita”

– ” Ferma de semi-subzistenta a  Pavel Vasilica din comuna Vulcana Pandele, judetul Dambovita”

– ” Ferma de semi-subzistenta a Moraru Vicentiu Costin din localitatea Vulcana Bai, judetul Dambovita”

– ” Ferma de semi-subzistenta a Dumitriu Aida Elena din localitatea Pietrari, judetul Dambovita”

– ” Ferma de semi-subzistenta a Vlad Mihai din localitatea Vulcana Pandele, judetul Dambovita

 

 

M 312 – „Sprijin  pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”

– „Extindere si modernizare hala productie”  Beneficiar: S.C. WEBBING SALINGS FACTORY S.R.L. – comuna Vulcana Pandele

 „Infiintare unitate prestari servicii de coafura, frizerie si infrumusetare”

Beneficiar:I.I Nedelcioiu Loredana – Florentina, comuna Pietrari

–  „Infiintare atelier de productie elemente din lemn”

Beneficiar: S.C. LEZAYRE DEVELOPMENTS S.R.L., comuna Pietrari

” Achizitie echipamente pentru productie cinematografica, video si de programe de televiziune la S.C. GEORAD MEDIA S.R.L.” – com. Sotanga

 

 

M 313 – „Incurajarea activitatilor turistice”

„Construire pensiune turistica P+M Dealul Domnitorilor”

Beneficiar: S.C. Dealul Domnitorilor  S.R.L, comuna Aninoasa

„Construire pensiune agroturistica in comuna Pietrari”

Beneficiar: I.I. Nedelcioiu M. Mihai, comuna Pietrari

 

 

M 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala”

– ” Extindere asfaltare drumuri de interes local in comuna  Aninoasa, judetul Dambovita”

– ” Reabilitare si modernizare drumuri locale Str. Campulet, Fagetel si Glodului, comuna Sotanga, judetul Dambovita”

– ” Modernizarea si extinderea caminului cultural << Ion Heliade Radulescu>> din satul Vulcana de Sus, comuna Vulcana Bai, judetul Dambovita”

– ” Achizitie utilaj pentru comuna Pietrari, judetul Dambovita”

– ” Modernizare prin asfaltare a DCL 67 in satul Lunca, comuna Voinesti, judetul Dambovita”

– ” Consolidare strada Constantin Brancoveanu in comuna Doicesti, judetul Dambovita”

– ” Modernizare si reabilitare strada Olimpiei comuna Vulcana Pandele `”

– ” Amenajare spatii publice de recreere in zona cartier Colonie, comuna Doicesti”

– ” Reabilitare si modernizare drumuri locale in comuna Sotanga, judetul Dambovita in lungime de 1075 km ”

– „ Modernizare prin asfaltare a DS 318, in satul Oncesti, comuna Voineşti, judetul Dambovita ”

– ” Consolidare si modernizare strazi in comuna  Aninoasa, judetul Dambovita”

– ” Achizitie utilaje – buldoexcavator si autoutilitara multifunctionala 3,5 to cu echipament pentru imprastiat material antiderapent in vederea dotarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Sotanga, judetul Dambovita ”

– „Modernizare strazi in comuna Vulcana Pandele, judetul Dambovita”

– ” Achizitie utilaj multifunctional in comuna Voinesti,  judetul Dambovita”
M 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare”
– „Promovarea turismului si a produselor agricole / traditionale in teritoriile „Valea Ialomitei” si „ Bucegi-Leaota ”